BC-011 เจาะเกราะ RU-Test ภาษาอังกฤษสำหรับปริญญาโท

200฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

–  ข้อสอบ Error Identification ชุดที่  1
–  ข้อสอบ Error Identification ชุดที่  2
–  ข้อสอบ Error Identificaiton ชุดที่  3
–  ข้อสอบ Error Identification ชุดที่  4
–  ข้อสอบ Error Identification ชุดที่  5
–  ข้อสอบ Vocabulary ชุดที่  1
–  ข้อสอบ Vocabulary ชุดทึ่  2
–  ข้อสอบ Vocabulary ชุดที่  3
–  ข้อสอบ Cloze Test  1
–  ข้อสอบ Cloze Test  2
–  ข้อสอบ Similar Meaning
–  ข้อสอบ Reading Passages
–  ข้อสอบ RU-Test ชุดที่  1
–  ข้อสอบ RU-Test ชุดที่  2
–  ข้อสอบ RU-Test ชุดที่  3
–  ข้อสอบ RU-Test ชุดที่  4
–  ข้อสอบ RU-Test ชุดที่  5
–  ข้อสอบ RU-Test ชุดที่  6
–  ข้อสอบ RU-Test ชุดที่  7
–  ข้อสอบ RU-Test ชุดที่  8

–  เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อย
–  ข้อสอบแต่ละข้อมีเฉลยพร้อมอธิบายอย่างละเอียด
–  ข้อสอบชุดนี้สามารถนำไปใช้ได้กับการสอบเข้าทางด้านภาษาอังกฤษทุกมหาวิทยาลัยได้ เพราะแนวการออกสอบใกล้เคียงกันค่ะ

ราคาพิเศษ 200  บาท


จัดทำโดย    ติวเตอร์กุ้ง    สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ