HE-125 ภาคก. ระดับ1-4 คู่เตรียมสอบ ล่าสุด

140฿

รายละเอียด

HE-125 ภาคก. ระดับ1-4 คู่เตรียมสอบ ล่าสุด

ภาคก. ระดับ1-4 คู่เตรียมสอบ ล่าสุด

สารบัญ

– คำอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดตรงตามเนื้อหาของหลักสูตร
ที่ใช้สอบแข่งขันในปัจจุบัน
วิชาความสามารถทั่วไป           วิชาภาษาไทย
– เทคนิคในการทำข้อสอบตัวอย่างข้อสอบแยกตามเนื้อหาของหลักสูตรที่ใช้สอบ
– แบบทดสอบซึ่งสกัดจากข้อสรุปสังกัดโดยแยกเนื้อหาตามหัวข้อ
เพื่อเสริมความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการทำโจทย์ข้อสอบ
– สรุปข้อสอบและแนวทางข้อสอบเพื่อเตรียมสอบบรรจุพร้อมเฉลย
ราคา 140 บาท

จัดทำโดย HI-ED