แนวข้อสอบ กรมพัฒนาที่ดิน นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป

250฿

 • ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
 • วุฒิปริญญาตรี
 • สรุป+ข้อสอบ
 • ใหม่ล่าสุด

รายละเอียด

แนวข้อสอบ กรมพัฒนาที่ดิน

ตำแหน่ง นิติกร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

หลักสูตรการสอบ

 • ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายการพัฒนาที่ดินบทบาทหน้าที่ภารกิจ
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • นิติกรรมสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • กฎ ก.พ. และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับวินัย การรักษาวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ การพิทักษ์คุณธรรม

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

Additional information

รูปแบบการจัดส่ง

ไปรษณีย์ไทย (EMS)

ผู้ผลิต

สำหรับสอบหน่วยงาน

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ กรมพัฒนาที่ดิน นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*