แนวข้อสอบท้องถิ่น นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

250฿

รายละเอียด

หลักสูตรการสอบ

  • ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา
  • พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
  • พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
  • หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
  • พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่นท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
  • แนวข้อสอบการจัดกระบวนการเรียนรู้
  • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  • แนวข้อสอบวิชาการศึกษา

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

Additional information

ผู้ผลิต

สำหรับสอบหน่วยงาน

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบท้องถิ่น นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*