แนวข้อสอบท้องถิ่น นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

250฿

รายละเอียด

หลักสูตรการสอบ

  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  • หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
  • ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์
  • ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ประเด็น การแปล และการเรียบเรียง
  • ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
  • ความรู้เกี่ยวกับการสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวิดิทัศน์ การออกแบบเว็บ กราฟฟิก และแอนิเมชั่น
  • ความรู้ความสามารถในการเขียนแผนจากโครงการประชาสัมพันธ์
  • ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การเขียนรายงานการข่าว การจัดนิทรรศการ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

Additional information

ผู้ผลิต

สำหรับสอบหน่วยงาน