เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับปริญญาตรี ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป BC-32585

280฿

รหัสสินค้า: KP-32585 หมวดหมู่:

รายละเอียด

เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับปริญญาตรี ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป BC-32585
สารบัญ
ส่วนที่ 1  วิชาความสามารถทั่วไปทางด้านคำนวณ                         «  ปูพื้นฐานวิชาความ สามารถทั่วไป ชุดที่ 1                 «  ปูพื้นฐานวิชาความ สามารถทั่วไป ชุดที่ 2                 «  ปูพื้นฐานวิชาความ สามารถทั่วไป ชุดที่ 3                 «  ปูพื้นฐานวิชาความ สามารถทั่วไป ชุดที่ 4                                            «  ปูพื้นฐานวิชาความ สามารถทั่วไป ชุดที่ 5                 «  ปูพื้นฐานวิชาความ สามารถทั่วไป ชุดที่ 6                 «  ปูพื้นฐานวิชาความ สามารถทั่วไป ชุดที่ 7                                           «  ปูพื้นฐานวิชาความ สามารถทั่วไป ชุดที่ 8     ส่วนที่ 2  วิชาภาษาไทย                 «  ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1                 «  ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2                 «  ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3                 «  ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 4                 «  ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 5                 «  ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 6                 «  ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 7                 «  ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 8                                                                                                           รวมแนวข้อสอบให้ฝึกทำพร้อมเฉลย

  • เจาะแนวข้อสอบรวม ภาค ก ชุดที่ 1
  • เจาะแนวข้อสอบรวม ภาค ก ชุดที่ 2
  • เจาะแนวข้อสอบรวม ภาค ก ชุดที่ 3
  • เจาะแนวข้อสอบรวม ภาค ก ชุดที่ 4
  • เจาะแนวข้อสอบรวม ภาค ก ชุดที่ 5ส่วนที่  3  ภาคภาษาอังกฤษ             –  เจาะข้อสอบภาคโครงสร้างหลักไวยากรณ์ (Structure)             –  ภาคบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)             –  ภาคคำศัพท์ (Vocabulary)             –  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษรวม ชุดที่ 1             –  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษรวม ชุดที่ 2             –  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษรวม ชุดที่ 3

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ