เจาะข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ออกใหม่ เดือนธันวาคม 2560  BC-9428

260฿

รหัสสินค้า: KP-9428 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

เจาะข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ออกใหม่ เดือนธันวาคม 2560  BC-9428
สารบัญ
  <<วิชาคณิตศาสตร์           *เชต             *ตรรกศาสตร์                                                                                                   *ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน                                                                                  *ระบบจำนวนจริง                                                                                              *ความน่าจะเป็น                                                                                              *สถิติ                                                                                                        *ลำดับและอนุกรม                                                                                              *เจาะข้อสอบรวม                                                                                     <<วิชาภาษาไทย หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา           *เสียงและอักษรไทย                                                                                            *ความหมายของคำและกลุ่มคำ                                                                               *การสะกดคำ                                                                                                   *การใช้คำไม่ถูกต้อง                                                                                            *ลักษณะประโยคเพื่อการสื่อสาร                                                                               *ระดับภาษา                                                                                                    *ราชาศัพท์                                                                                                             *สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                                                                    *โวหารการเขียน                                                                                               *การอ่านจับใจความ                                                                                           *การอ่านตีความ การอ่านสรุปความ                                                                          *บทความ                                                                                                       *เจาะข้อสอบ ภาษาไทย                                                                                        <<วิชาภาษาอังกฤษ             *เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                                 *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                           *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                 <<วิชาความรู้ทั่วไป           *แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                           *ค่านิยมคนไทย