ฺBC-7417 คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกใหม่ปี 2560

260฿

รายละเอียด

BC-7417  คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ค่านิยม  โครงสร้าง           

*พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                                                                                                                       

               –  แนวข้อสอบพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                                                                                  

*พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                                                                        

               – แนวข้อสอบ พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                              

*พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
              –  แนวข้อสอบ พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔              

*ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน                                                                                                                                                              

                               – ความหมายของ แรงงาน                                                                                                             

                                Ÿภาพรวมตลาดแรงงานไทย                                                                                                           

                                Ÿการขาดแคลนแรงงานไทย                                                                                                        

                                Ÿปัญหาแรงงานไทยในปัจจุบัน                                                                                                 

                                Ÿการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี                                                                              

                                Ÿสิทธิตามกฎหมายแรงงาน                                                                                                            

                                Ÿมาตรฐานแรงงานไทย                                                                                                                 

                                Ÿผลกระทบแรงงานไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน       

                รวมแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน                                                                                                       

               –เจาะข้อสอบเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมและการเมือง                                                                           

*ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                                                      

               –เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                                           

               – เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                          

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ