Sale!

ฺBC-6755 เจาะข้อสอบนักพัฒนาสังคม กทม. ออกใหม่ปี 60

260฿ 234฿

ประกอบด้วยการสรุปเนื้อหา และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

ฺBC-6755  เจาะข้อสอบนักพัฒนาสังคม กทม. ออกใหม่ปี 60
ประกอบด้วยเนื้อหาสรุป และเจาะข้อสอบ

*  สรุปสาระสำคัญการพัฒนาสังคม
*  ทฤษฎีการพัฒนาสังคม
*  ปรัชญา อุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน
*  ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาและการพัฒนาชุมขนในประเทศไทย
*  หลักการพัฒนาชุมขน
*  แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม
–  เจาะแนวข้อสอบชุดที่ 1
–  เจาะแนวข้อสอบชุดที่ 2
–  เจาะแนวข้อสอบชุดที่ 3

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ