Sale!

ฺBC-6700 คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตระดับปริญญา ใช้สอบทุกตำแหน่ง

250฿ 225฿

เจาะข้อสอบตามกำหนดในการสอบ

รายละเอียด

ฺBC-6700  คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตระดับปริญญา ใช้สอบทุกตำแหน่ง

ประกอบด้วยเจาะข้อสอบทุกเรื่องที่กำหนดสอบ

«   ประวัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

  «  ภาคความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
เจาะข้อสอบ 365 ข้อ พร้อมคำเฉลยอธิบายละเอียดทุกข้อ
เฉลยทุกข้ออย่างละเอียด
                                                            

 «  โจทย์อนุกรมตัวเลขพร้อมเฉลยอธิบาย

 «  โจทย์อุปมาอุปมัย                              

 «  เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป

 «  เจาะข้อสอบการจัดเข้าพวก

 «  เจาะข้อสอบแบบไม่เข้าพวก แบบคำตรงข้าม

 «   เจาะข้อสอบแบบหาตัวกลาง

 «  แนวข้อสอบการอ่านคำ

 «  แนวข้อสอบหาคำที่สะกดผิด  และเขียนผิด

 «  แนวข้อสอบความหมายของคำและกลุ่มคำ

 «  แนวข้อสอบการใช้คำหรือกลุ่มคำ

 «  มิติสัมพันธ์

 «  การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)

 «  การวัดบุคลิกภาพ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ