Sale!

ฺBC-6359 คู่มือสอบนิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด

270฿ 243฿

สรุปสาระสำคัญ พร้อมเจาะคำถามตอบ ทุกเรื่องที่กำหนดในการออกสอบ

รายละเอียด

ฺBC-6359  คู่มือสอบนิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด

ประกอบด้วยสรุปสาระสำคัญเนื้อหาที่กำหนดในการออกสอบ พร้อมเจาะข้อสอบ

  •  สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการพร้อมคำถามที่น่าสนใจ
  • สรุปสาระสำคัญ กฎหมายอาญา พร้อมเจา่ะแนวข้อสอบและธงคำตอบ
  • สรุปสาระสำคัญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  พร้อมเจาะแนวข้อสอบและธงคำตอบ
  • สรุปสาระสำคัญ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมเจาะข้อสอบ
  • สรุปสาระสำคัญ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พร้อมเจาะข้อสอบ
  • พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
  • เจาะแนวคำถาม พรบ. องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
    และแนวคำถาม พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ