Sale!

ฺBC-6229 คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมคุมประพฤติ

260฿ 234฿

ประกอบด้วยพรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

ฺBC-6229  คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมคุมประพฤติ

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

 •  ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่่กรมคุมประพฤติ
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  –  เจาะข้อสอบ
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
  –  เจาะข้อสอบ
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
  –  เจาะข้อสอบ
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ำ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2548
  –  เจาะข้อสอบสองชุด
 • เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน
 • ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
  –  เจาะข้อสอบ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ