ฺBC-6120 เจาะข้อสอบนายทหารประทวนสายงานสัสดี

270฿

มีเนื้อหา และเจาะข้อสอบทุกเรื่องที่ออกสอบ

รายละเอียด

ฺBC-6120  เจาะข้อสอบนายทหารประทวนสายงานสัสดี

 •  เจาะข้อสอบความถนัดด้านคณิตศาสตร์ 100 ข้อพร้อมคำเฉลยอธิบาย
 • ตะลุยโจทย์ข้อสอบวิชาภาษาไทย  ชุดที่ 1  100 ข้อ
 • ตะลุยโจทย์ข้อสอบวิชาภาษาไทย  ชุดที่ 2
 • ตะลุยโจทย์ข้อสอบวิชาภาษาไทย  ชุดที่ 3
 • ตะลุยโจทย์ข้อสอบวิชาภาษาไทย  ชุดที่ 4
 • เจาะแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ พร้อมคำอธิบาย
 • เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 1
 • เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 2
 • เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 3
 • เจาะเนื้อหาความรู้ทั่วไป
  –  เศรษฐกิจพอเพียง
  –  สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11
  –  ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน  (ASEAN)
  –  แนวข้อสอบเกี่ยวกับประเทศไทย
  –  แนวข้อสอบความรู้รอบตัว
  –  เจาะแนวข้อสอบความรู้ทั่วไป  100 ข้อ
  –  ถาม-ตอบความรู้ทั่วไป
  –  แนวข้อสอบ ครม. รัฐบาลประยุทธ์
  –  แนวข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและความรู้ทั่วไปเพิ่มเติม
 • เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1  120  ข้อ
 • เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1  100  ข้อ
 • เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1  109  ข้อ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ