BC-6076 คู่มือสอบนายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน

240฿

ประกอบด้วย เจาะข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ และพรบ เนื้อหาตรงแนวการสอบราชการ

รายละเอียด

ฺBC-6076  คู่มือสอบนายช่างเครื่องกล  กรมชลประทาน

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

 •  ประวัติกรมชลประทาน อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์  พันธกิจ
 • หลักการทำงานของเครื่องยนต์
 • เครื่องยนต์
 • การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
 • หลักการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
 • ไฟฟ้าเบื้องต้น
 • เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  พ.ศ. 2585
 • เจาะข้อสอบความรู้เกียวกับกรมชลประทาน
 • แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล  ชุดที่ 1
 • แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล  ชุดที่ 2
 • แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล  ชุดที่ 3
 • แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล  ชุดที่ 4
 • แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล  ชุดที่ 5
 • แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล  ชุดที่ 6

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ