BC-5925 คู่มือเตรียมสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน

200฿

เจาะความรู้และสรุปเหตุการณ์ฮอตล่าสุด ทั้งเหตุการณ์สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่น่าสนใจ

รายละเอียด

ฺBC-5925  คู่มือเตรียมสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน

เจาะความรู้และสรุปเหตุการณ์ฮอตล่าสุด ทั้งเหตุการณ์สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่น่าสนใจ

*  สรุปข่าวเด่นในรอบปี
–  สรุปข่าวเหตุการณ์สำคัญและความรู้รอบตัว อัพเดทล่าสุดวันที่ 27 มิถุนายน 2559
*  สรุปข่าวเหตุการณ์สำคัญและความรู้รอบตัวอัพเดทล่าสุดวันที่ 27 เมษายน 2559
*  สรุปข่าวย้อนหลังในปี 2559
*  ระบบภาวะเศรษฐกิจไทยวันนี้
*  การเมืองไทย
*  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
*  การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
*  วันสำคัญของไทย
*  ข่าวประเด็นร้อนล่าสุด
*  เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม ถาม-ตอบ
*  เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่   1
*  เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่   2

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ