ฺBC-5567 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

280฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

ฺBC-5567  คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบ

วิชาที่ 1  พื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข
–  อนามัยชุมชน
–  ระบยข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
–  การคุ้มครองผู้บริโภค
–  ประชากรศาสตร์

วิชาที่ 2  วิชาชีพสาธารณสุข
–  การวิจัยทางสาธารณสุข
–  ชีวสถิติ
–  ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
–  บริหารงานสาธารณสุข
–  อนามัยสิ่งแวดล้อม
–  อาชีวอนามัย
–  กฎหมายสาธารณสุข
–  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
–  การส่งเสริมสุขภาพ
–  เจาะข้อสอบ พรบ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535
–  เจาะข้อสอบรวมความรู้พื้นฐานและความรู้วิชาชีพสาธารณสุข

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ