BC-4560 คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด

250฿

รหัสสินค้า: KP-4560 หมวดหมู่:

รายละเอียด

BC-4560 คู่มือเตรียมสอบ นิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สรุปสาระสำคัญทุกเรื่องพร้อมเทคนิคการจำและยกตัวอย่างข้อสอบ ออกข้อสอบเป็นอัตนัย (เขียน) ในเล่มประกอบด้วย   – พรบ.องค์การอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 – พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 – สรุปสาระสำคัญพร้อมเจาะคำถาม – สรุปกฎหมายอาญา พร้อมเจาะแนวข้อสอบและธงคำตอบ – สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมเจาะแนวข้อสอบและธงคำตอบ – สรุปกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมเจาะแนวข้อสอบ – สรุปกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พร้อมเจาะแนวข้อสอบ – เจาะแนวคำถม พรบ.อัยการและพนกงานอัยการ และเจาะแนวคำถาม พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ราคา พิเศษ 250 บาท จัดทำโดย…….ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ
Sale!

ฺBC-4560 คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด

250฿ 230฿

ฺBC-4560 คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด

รหัสสินค้า: ฺBC-4560 คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

BC-4560
คู่มือเตรียมสอบ
นิติกร
สำนักงานอัยการสูงสุด

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

สรุปสาระสำคัญทุกเรื่องพร้อมเทคนิคการจำและยกตัวอย่างข้อสอบ
ออกข้อสอบเป็นอัตนัย (เขียน)


ในเล่มประกอบด้วย

 

– พรบ.องค์การอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
– พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
– สรุปสาระสำคัญพร้อมเจาะคำถาม

– สรุปกฎหมายอาญา พร้อมเจาะแนวข้อสอบและธงคำตอบ
– สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมเจาะแนวข้อสอบและธงคำตอบ
– สรุปกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมเจาะแนวข้อสอบ
– สรุปกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พร้อมเจาะแนวข้อสอบ

– เจาะแนวคำถม พรบ.อัยการและพนกงานอัยการ และเจาะแนวคำถาม พรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ

ราคา พิเศษ 250 บาท

จัดทำโดย…….ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ