Sale!

ฺBC-3983 คู่มือ+ข้อสอบครูกทม ครูผู้ช่วย ภาค ก. ความรอบรู้

280฿ 250฿

รหัสสินค้า: ครู ภาค ก ความรอบรู้ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ
ครู ความรอบรู้
ครูกทม. ตำแหน่งครูผู้ช่วย

มีทั้้งเนื้อหาเหตุการณ์ นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานคร เป็นเนื้อหา และกฎหมายต่าง ๆ ที่่กำหนดในการออกสอบ พร้อมเจาะข้อสอบทุกเรื่อง
ประกอบด้วย

-ความรู้ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
– ถาม-ตอบความรู้ทั่วไป
– แนวข้อสอบ ครม. รัฐบาลประยุทธ์

– วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

-พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เจาะแนวข้อสอบ
-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
-เจาะแนวข้อสอบ

– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
– เจาะข้อสอบ
– พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
– เจาะข้อสอบ

– พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
-เจาะแนวข้อสอบ

-พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่่ 3 พ.ศ. 2553
-เจาะแนวข้อสอบ

-พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
-เจาะแนวข้อสอบ

– เจาะข้อสอบ พรบ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

ราคา พิเศษ 280 บาท

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ