BC-3884 คู่มือเตรียมสอบข้าราชการครูวิชาเอกสังคมศึกษา

250฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ ครูวิชาเอกสังคมศึกษา ประกอบด้วย   เนื้อหา : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม แนวข้อสอบ เนื้อหา : หน้าที่่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม แนวข้อสอบ เนื้อหา : เศรษฐศาสตร์ แนวข้อสอบ เนิ้อหา : ประวัติศาสตร์ แนวข้อสอบ เนื้อหา : ภูมิศาสตร์ แนวข้อสอบ คำศัพท์สำคัญทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวข้อสอบ ราคา พิเศษ 250 บาท จัดทำโดย….. ฝ่ายวืชาการสถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ