BC-3877 เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับ 4

290฿

รายละเอียด

เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ4

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ในเล่มเป็นการเจาะแนวข้อสอบครบทั้ง 3 วิชา คือ 1.ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 2. วิชาภาษาไทย 3. วิชาภาษาอังกฤษ และพร้อมข้อสอบภาคสนาม เป็นเจาะข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบาย ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 วิชาภาษาไทย -ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 -ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2 -ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3 -ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4 -ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 5 -ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 6 -ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7 -ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 8 -ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 9 ส่วนที่ 2 วิชาความสามารถทั่วไป -ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 -ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2 -ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3 -ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 4 -ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 5 -ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 6 -ปูพี้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 7 -ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 8 ส่วนที่ 3 เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม -เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 1 -เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 2 -เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 3 -เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 4

ส่วนที่ 4 ภาควิชาภาษาอังกฤษ – เจาะข้อสอบภาคโครงสร้างหลักไวยากรณ์ (Structure) – ภาคการสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation) – ภาคคำศัพท์ (Vocabulary) – ภาคการอ่านบทความ (Reading Comprehension) ราคา พิเศษ 290 บาท จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ
Sale!

ฺBC-3877 เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับ 4

290฿ 270฿

รหัสสินค้า: ฺBC-3877 เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับ 4 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.
ระดับ4

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ในเล่มเป็นการเจาะแนวข้อสอบครบทั้ง 3 วิชา คือ 1.ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 2. วิชาภาษาไทย 3. วิชาภาษาอังกฤษ และพร้อมข้อสอบภาคสนาม เป็นเจาะข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบาย

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 วิชาภาษาไทย
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 5
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 6
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 8
-ปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 9

ส่วนที่ 2 วิชาความสามารถทั่วไป
-ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
-ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
-ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
-ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 4
-ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 5
-ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 6
-ปูพี้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 7
-ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 8

ส่วนที่ 3 เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม
-เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 1
-เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 2
-เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 3
-เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 4

ส่วนที่ 4 ภาควิชาภาษาอังกฤษ
– เจาะข้อสอบภาคโครงสร้างหลักไวยากรณ์ (Structure)
– ภาคการสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)
– ภาคคำศัพท์ (Vocabulary)
– ภาคการอ่านบทความ (Reading Comprehension)
ราคา พิเศษ 290 บาท

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ