ฺBC-2832 คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมธนารักษ์

250฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

ฺBC-2832  คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมธนารักษ์

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ
*  ประวัติความเป็นมาของกรมธนารักษ์  ภารกิจ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*  ความรู้ความสามารถในการเขียนหนังสือราชการเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
*  เจาะข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเจาะข้อสอบ
*  ความรู้เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
–  เจาะแนวข้อสอบ
*  ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุกา่รผู้บริหาร
*  ความรู้ทั่วไปในประเทศ

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ