ฺฺBC-5031 คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมชลประทาน

200฿

ฺฺBC-5031  คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมชลประทาน

รหัสสินค้า: ฺฺBC-5031 คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมชลประทาน หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

ฺฺBC-5031  คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมชลประทาน

*  ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรมชลประทาน
*  อำนาาจและหน้าที่่ หน่วยงานในสังกัด
*  แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมองค์กร
*  กฎกระทรวง  แบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557
*  พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  พ.ศ. 2485
*  ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ พรบ. การชลประทานหลวง  พ.ศ. 2485
*  พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์  พ.ศ.  2482
*  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
*  เจาะข้อสอบ พรบ. การชลประทานหลวง
–  เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
–  เจาะข้อสอบเพิ่มเติมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนค้ำประกันและจำนอง
–  เจาะข้อสอบ พรบ. จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2557
–  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  2  ชุด
–  เจาะข้อสอบ พรบ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8  พ.ศ. 2558

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ