GB-177 คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ

250฿

รายละเอียด

GB-177 คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ  

สารบัญ

ตอนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป

– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

– แนวข้อสอบภาษาไทย

 

ตอนที่ 2 ความละเอียดแม่นยำ

– แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำด้านเหตุผล

– เฉลยแนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำด้านเหตุผล

 

ตอนที่ 3 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

– ประวัติการก่อตั้ง ธ.ก.ส.

– ตราสัญลักษณ์ของ ธ.ก.ส.

– ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ

– นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการรับจำนำข้าว

– หลักเกณฑ์การขอพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. ของเกษตรกร ฯลฯ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ