คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา                                                                             *แนวข้อสอบการวิเคราะห์สรุปเหตุผล                                                                            *แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาไทย                                                                         *แนวข้อสอบความรู้ด้านคณิตศาสตร์                                                                            *แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ                                                                       *พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                        *ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าว                                                                         *การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                           *การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                   *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                    *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                        *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                        *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                         *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                        *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                           

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ