คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2562 BC-33780

270฿

รหัสสินค้า: KP-33780 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2562 BC-33780
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์                                                                                  *นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์                                   *พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542                                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562                         *พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2 พ.ศ. 2550            *ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                              *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                          *ความรู้ด้านการบริหารจัดการ                                                                                          *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการบริหารจัดการ                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ                                                                                       *ความรู้ด้านการตลาด                                                                                                   *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการตลาด                                                                              *ความรู้ด้านการบริหารการเงิน การบัญชี                                                                                       *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเงินและบัญชี                                                                      *ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประเทศ และด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                       *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ