คู่มือเตรียมสอบนายช่างคอมพิวเตอร์ สำนักงานศาลปกครอง ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายช่างคอมพิวเตอร์ สำนักงานศาลปกครอง ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง       *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                              *ความรู้เกี่ยวกับระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์                                                                         *วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์                                                                                          *คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                 *การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ                                                                   *ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                     *ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์นำข้อมูลเข้าและอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล                                                     *ความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ                                                          *การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                                            «แนวข้อสอบ นายช่างคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                           «แนวข้อสอบ นายช่างคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                           «แนวข้อสอบ นายช่างคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                           «แนวข้อสอบ นายช่างคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                           «แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word Excel PowerPoint Internet)                          «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ