คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารจัดการความรู้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ปี 2562 BB-111

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารจัดการความรู้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ปี 2562 BB-111
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)                                         *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *แนวคิดในการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน                                                                       *แนวข้อสอบ การพัฒนาและการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน                                                      *การบริหารจัดการความรู้                                                                                               *การพัฒนาองค์ความรู้                                                                                                  *การสร้างองค์ความรู้                                                                                                    *หลักการบริหารจัดการ                                                                                                  *การประเมิน และการกำหนดตัวชี้วัด                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน                                                                                            *การบริหารจัดการองค์กร                                                                                              *การบริหารจัดการกองทุน                                                                                              *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ                                                                      *แนวข้อสอบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง                                                    *แนวข้อสอบการบริหารจัดการ ชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบการบริหารจัดการ ชุดที่ 2.                                                                           *แนวข้อสอบการบริหารจัดการความรู้                                                                              

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ