คู่มือเตรียมสอบ พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ปี 2562 BC-33803

270฿

รหัสสินค้า: KP-33803 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ปี 2562 BC-33803
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)                                         *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *แนวคิดในการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน                                                                       *แนวข้อสอบ การพัฒนาและการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน                                                      *พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547                                              *ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำกลยุทธ์                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ                                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์และเป้าหมาย                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับกองทุนชุมชน                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน                                                                             *อนาคตกองทุนหมู่บ้าน สู่อนาคตที่ยั่งยืน‘เศรษฐกิจฐานราก                                                         *ปัจจัยเสี่ยงและความสามารถบริหารความเสี่ยงของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง                               *ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน                                                           *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ                                                                      *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ การวางแผน นโยบาย                                                               *แนวข้อสอบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง                                                    *รวมแนวข้อสอบพนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน                                                                                           

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ