คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ปี 2562 BB-108

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ปี 2562 BB-108
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)                                         *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *แนวคิดในการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน                                                                       *แนวข้อสอบ การพัฒนาและการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                                                 *แนวข้อสอบความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                      *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                         *แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                            *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                 *แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                  *แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                        

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ