คู่มือสอบพนักงานธุรการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานธุรการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                           *แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                  *แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                  *แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                 *แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                              *แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                              *แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2560                                           *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                    *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                              *ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                      *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                   *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                        *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                       *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                     *แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                       *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                               *แนวข้อสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Microsoft Office                       *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                           

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ