คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน) กรมท่าอากาศยาน ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน) กรมท่าอากาศยาน ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน                                                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562              *พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562                                                                                       *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562                                                         *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546              *พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562                               *การบริหารกิจกรรมพื้นที่เชิงพาณิชย์และการตลาด                                                                  *การจัดการท่าอากาศยาน                                                                                              *ความรู้ด้านการขนส่งทางอากาศ                                                                                      *ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน                                                                                         *ความรู้ด้านการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่สนามบิน                                                                      *แนวข้อสอบความรู้ด้านการตลาด                                                                               *แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                            *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                             *แนวข้อสอบรวม                                                                                                       *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                                  *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                       

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ