คู่มือเตรียมสอบวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาด้านวิศวกรรม                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับหลักการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                          *ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง                                                                                      *มาตรฐานการออกแบบ การติดตั้งระบบไฟฟ้า                                                                       *ความรู้ด้าน ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                       *ความรู้ด้านระบบไฟฟ้าสนามบิน                                                                                      *การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                                 «แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                                    «แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                                    «แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                                    «แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                                    «แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 5             «แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                              «แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                               «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                                  *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ