คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันการบินพลเรือน BB-105

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันการบินพลเรือน BB-105
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันการบินพลเรือน                                                                               *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                        *การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                                                                                                 *การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                          *การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                      *การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                  *การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                  *การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                                *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *การติดตามและประเมินผล                                                                                            *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.        *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2. *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                            *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                      

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ