สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ นักการข่าวปฏิบัติการ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ปี 2559 (ทีมงานเกียรตินิยม)

180฿

รายละเอียด

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ นักการข่าวปฏิบัติการ  พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ปี 2559 (ทีมงานเกียรตินิยม)

สารบัญ

– ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจบุัน
– ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
– ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
– สรุปข่าวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 

ราคา 180 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ