สรุป POL3315 (PA331) การบริหารหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

35฿

สรุปสาระสำคัญ  ๆ

รายละเอียด

สรุป POL3315 (PA331) การบริหารหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

สารบัญ

บทที่ 1 กรอบความคิดเชิงทฤษฎีในการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

บทที่ 2 แนวความคิดในการบริหารงานส่วนภูมิภาค

บทที่ 3 การบริหารงานส่วนภูมิภาคของไทย

บทที่ 4 กลไกการบริหารงานในส่วนภูมิภาค

บทที่ 5ลักษณะการบริหารงานและการประสานงานของส่วนราชการภายในจังหวัด

บทที่ 6 การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและแนวโน้มในการบริหารส่วนราชการในส่วนภูมิภาค

บทที่ 7 การจัดระบบบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา

ภาคผนวก คำสั่งนายกรัฐมนตรีเรื่องการจัดตั้ง กอ.รมน.

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546

ยุทธศาสตร์สันติวิธีเพื่อความมั่งคงของชาติ

ราคา 35  บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “สรุป POL3315 (PA331) การบริหารหน่วยงานในส่วนภูมิภาค”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*