สรุป POL2302 / PA220 ระเบียบปฎิบัติราชการ

38฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

รายละเอียด

POL2302 / PA220 สรุประเบียบปฎิบัติราชการ

 

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 เรื่องทั่วไปที่ข้าราชการควรทราบ
บทที่ 2 ระเบียบข้าราชการพลเรือนกับหลักการบริหารงานบุคคล
บทที่ 3 ความเป็นมาเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการพลเรือน
บทที่ 4 กพ.  อ.ก.พ. และ สำนัก ก.พ.
บทที่ 5 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
บทที่ 6 ข้าราชการพลเรือน
บทที่ 7 ข้าราชการพลเรือนสามัญ
บทที่ 8 การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
บทที่ 9 การย้าย การโอน และการสับเปลี่ยนหน้าที่
บทที่ 10 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
บทที่ 11 การรักษาจรรยาข้าราชการ
บทที่ 12 วินัยและการรักษาวินัย
บทที่ 13 การดำเนินทางวินัย
บทที่ 14 การออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์
บทที่ 15 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
บทที่ 16 ระเบียบข้าราชการการเมือง
ภาคระเบียบงานสารบรรณ
บทที่ 1 ระเบียบงานสารบรรณ
บทที่ 2 หนังสือราชการ

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

 

****** บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์ *****