สรุป POL2105 (PS290) ทฤษฎีการเมืองและจริยธรรม 2

39฿

สรุปสาระสำคัญแยกเป็นบท ๆ

รายละเอียด

สรุป POL2105 (PS290) ทฤษฎีการเมืองและจริยธรรม 2

 

สารบัญ

บทที่ 1 นิคโคโล มาเคียเวลลี่

บทที่ 2 โธมัส ออบส์

บทที่ 3 จอนห์ ล็อค

บทที่ 4 มองเตสกิเออ

บทที่ 5 ชัง ชากส์ รุสโซ

บทที่ 6 อนุรักษ์นิยม

บทที่ 7 ฟรีดริกซ์ เฮเกล

บทที่ 8 สำนักประโยชน์นิยม

บทที่ 9 ลัทธิมาร์กซ์

บทที่ 10 ลัทธิเลนิน

บทที่ 11 ลัทธิเมา

บทที่ 12 มาร์กซ์ซิสต์ไทย

บทที่ 13 ลัทธิฟาสซิสต์และนาซี

ราคา 39  บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์