สรุป POL2100 (PS130) การปกครองเปรียบเทียบ

38฿

สรุปสาระสำคัญแยกเป็นบท ๆ

รายละเอียด

สรุป  POL2100 (PS130) การปกครองเปรียบเทียบ

 

สารบัญ

บทนำ การศึกษาการปกครองเปรียบเทียบ

บทที่ 1 การเมืองการปกครองในประเทศอังกฤษ

บทที่ 2 การเมืองการปกครองในประเทศสหรัฐอเมริกา

บทที่ 3 การเมืองการปกครองในประเทศอิตาลี (ไม่ออกสอบ)

บทที่ 4 การเมืองการปกครองในสหพันธรัฐรัสเซีย

บทที่ 5 การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศเอเชียอาคเนย์

บทที่ 6 การเมืองการปกครองในประเทศอินเดีย

ราคา 38  บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์