สรุป POL2100 / PS130 การปกครองเปรียบเทียบ

38฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

รายละเอียด

POL2100 / PS130 สรุปการปกครองเปรียบเทียบ

เนื้อหาประกอบด้วย
บทนำ การศึกษาการปกครองเปรียบเทียบ

บทที่ 1 การปกครองระบอบประชาธิปไตย
บทที่ 2 การเมืองการปกครองในประเทศอังกฤษ
บทที่ 3 การเมืองการปกครองในประเทศสหรัฐอเมริกา
บทที่ 4 การเมืองการปกครองในสาธารณรัฐอิตาลี
บทที่ 5 การเมืองการปกรองในสหพันธรัฐรัสเซีย
บทที่ 6 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บทที่ 7 การเมืองการปกครองในสาธารณรัฐอินเดีย

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย