สรุป MGT3407 / GM321 พร้อมข้อสอบการจัดการความเสี่ยงในองค์กร

70฿

รายละเอียด

MGT3407 / GM321 สรุปพร้อมข้อสอบการจัดการความเสี่ยงในองค์กร
แนวข้อสอบ ปรนัย  ข้อสอบมี 100 ข้อ
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค
เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มล่าสุด และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง

 ****** บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์ *****