สรุป MCS1300 / MCS1350 / MC130 หลักการพูดเบื้องต้น

40฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , ,

รายละเอียด

MCS1300 / MCS1350 / MC130 สรุปหลักการพูดเบื้องต้น

 

เนื้อหาประกอบด้วย
ลักษณะพิเศษของสรุปชเนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำทั่วไปเกี่ยวกับการพูด
บทที่ 2 หลักเบื้องต้นของการพูด
บทที่ 3 การเตรียมและการจัดเรื่องพูด
บทที่ 4 การเสนอเรื่องพูดบนเวที
บทที่ 5 มารยาทในการพูดและการฟัง
บทที่ 6 ชนิดของการพูด
บทที่ 7 การพูดแบบสาธิต
บทที่ 8 การพูดรายงาน
บทที่ 9 การพูดวิจารณ์
บทที่ 10 การประชุมการพูดรายงานการประชุม
บทที่ 11 การเล่าเรื่อง
บทที่ 12 การพูดปรึกษากับผู้ปกครองและการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน
บทที่ 13 การสัมภาษณ์
บทที่ 14 การแสดงปาฐกถา
บทที่ 15 การอภิปรายและการสอบแบบอภิปราย
บทที่ 16 การโต้วาที
บทที่ 17 การพูดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อมรรยาทในสังคม
บทที่ 18 การประเมินผลหรือการวัดความสามารถในการพูด

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

***** บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์ *****