สรุป MCS1250 / MCS2200 / MC220 การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น

44฿

รายละเอียด

MCS1250 / MCS2200 / MC220 สรุปการหนังสือพิมพ์เบื้องต้น
สารบัญ
  บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์
  บทที่ 2 หน้าที่และบทบามของหนังสือพิมพ์
  บทที่ 3 เนื้อหาของหนังสือพิมพ์
  บทที่ 4 หนังสือพิมพ์ในสหราชอาณาจักร
  บทที่ 5 หนังสือพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น
  บทที่ 6 วิวัฒนาการหนังาสือพิมพ์ในประเทศไทย
  บทที่ 7 การทำงานของหนังสือพิมพ์
  บทที่ 8 การจัดหน้าหนังสือพิมพ์
  บทที่ 9 การจัดหน้าในของหนังสือพิมพ์
  บทที่ 10สิทธิและเสรีภาพของหนังสือพิมพ์
  บทที่ 11 ความรับผิดชอบทางกฎหมาย
  บทที่ 12 คงามรับผิดชอบทางจริยธรรม
สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

***** บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์ *****