สรุป MCS1151 / MCS1101 / MC111 ทฤษฎีการสื่อสาร

42฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , ,

รายละเอียด

MCS1151 / MCS1101 / MC111 สรุปทฤษฎีการสื่อสาร

 

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 การสื่อสาร
บทที่ 2 ทฤษฎีและแบบจำลอง
บทที่ 3 ทฤษฎีและแบบจำลองทางการสื่อสาร
บทที่ 4 องค์ประกอบของการสื่อสาร
บทที่ 5 สื่อมวลชนและประเภทของทฤษฎีด้านสื่อสารมวลชน
บทที่ 6 รูปแบบของการสื่อสาร และการไหลของข่าวสารในกระบวนการสื่อสารมวลชน
บทที่ 7 ทฤษฎีการสื่อสาร และทฤษฎีสื่อสารมวลชนในแนวนิเทศศาสตร์
บทที่ 8 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน
บทที่ 9 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน : ทฤษฎีปทัสถานและการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อภายใต้บรรทัดฐานของสังคม

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

***** บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์ *****