สรุป MCS1150 / MCS1100 / MC110 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น

36฿

รายละเอียด

MCS1150 / MCS1100 / MC110 สรุปการสื่อสารมวลชนเบื้องต้น

 

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 การสื่อสาร
บทที่ 2 การสื่อสารมวลชน
บทที่ 3 กระบวนการสื่อสารมวลชน
บทที่ 4 โครงสร้างและหน้าที่ของการสื่อสารมวลชน
บทที่ 5 ระบบสื่อสารมวลชน
บทที่ 6 หนังสือ
บทที่ 7 หนังสือพิมพ์
บทที่ 8 นิตยสาร
บทที่ 9 วิทยุกระจายเสียง
บทที่ 10 วิทยุโทรทัศน์

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย