สรุป MC 231 การพูดในชีวิตประจำวัน

36฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียด

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 การทักทายและการแนะนำให้รู้จักกัน
บทที่ 2 มารยาทไทย
บทที่ 3 การพูดและมารยาทในการไปงานมงคลต่าง ๆ
บทที่ 4 การสนทนา
บทที่ 5 การพูดประชาสัมพันธ์
บทที่ 6 การพูดโทรศัพท์
บทที่ 7 การพูดวิทยุกระจายเสียง
บทที่ 8 การพูดออกโทรทัศน์
บทที่ 9 การพูดบรรยายภาพยนต์ ภาพนิ่ง และภาพกระจกฉาย
บทที่ 10 การใช้ภาษาทางวิทยุและโทรทัศน์
บทที่ 11 ศิลปะการเป็นโฆษก

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย