สรุป ENG2002 / EN202 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ

48฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

รายละเอียด

ENG2002 / EN202 สรุปการอ่านตีความภาษาอังกฤษ

 

ใช้สำหรับภาค 1/61  และซ่อม1/61

 

ลักษณะของคำถามในข้อสอบวิชา ENG 2002
ภาคทฤษฎี
บทที่ 1 การอ่านแบบสกิมมิง
บทที่ 2 การอ่านแบบสแกนนิง
บทที่ 3 การอ้างอิง
บทที่ 4 การอ่านเพื่อหาใจความสำคัญ
บทที่ 5 การวิเคราะห์สรุปความ
การอ่านหาความหมายจากหน่วยชี้แนะต่าง ๆ ในบริบท
ภาคปฏิบัติ
Passage 1  Language Acquisition
Passage 2  Satellite Communications
Passage 3  The Feminine Physique
Passage 4  The Effect of the U.S. Foreign Policy in Vietnam
Passage 5  Violence on Television
Passage 6  Chemicals : Time Bombs in Our Environment
Passage 7  College Lectures : Is Anybody Listening
Passage 8  A Good Night’s Sleep

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

****** บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์ *****