สรุป ENG2001 / EN201 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ

46฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

รายละเอียด

ENG2001 / EN201 สรุปการอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
ใช้สำหรับปีการศึกษา 2560 : 1/60, ซ่อม 1/60,2/60,S/60 และซ่อม 2,S/60
สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 ทักษะในการอ่าน
บทที่ 2 โครงสร้างของคำ Prefixes, Suffixes, Roots
บทที่ 3 การใช้พจนานุกรม
บทที่ 4 โครงสร้างประโยค
บทที่ 5 โครงสร้างอนุเฉท

ภาคปฏิบัติ Seen Passages
บทที่ 6-9  Passage 7,9,4,13,13,15,1,4

****** บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์ *****