สรุป ENG1001 (EN101) ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

52฿

สรุปเนื้อหาเป็นบทและเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

สรุป ENG1001 (EN101) ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

สารบัญ

บทที่ 1 คำนาม (Nouns)

บทที่ 2 คำนำหน้านาม (Determiners)

บทที่ 3 คำสรรพนาม (Pronouns)

บทที่ 4 คำคุณศัพท์ (Adjectives)

บทที่ 5 คำกริยา (Transitive, Intransitive and Linking Verbs)

บทที่ 6 คำกริยาช่วย (Single Modals and Phrasal Modals)

บทที่ 7 คำกริยาที่ตามด้วย Verb+ing และ Verb Infinnitive

บทที่ 8 คำกริยาวิเศษ (Adverb)

บทที่ 9 ความสอดคล้องของประธานและคำกริยา (Agreement of Subject and Verb)

บทที่ 10 ประโยคเดี่ยว (Simple Sentences)

บทที่ 11 ประโยคความรวม (Compound Sentences)

บทที่ 12 ประโยคความซ้อน (Complex Sentences)

ภาคคำศัพท์พร้อมตัวอย่างข้อสอบ

ราคา 52 บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์