สรุป ART1003 / AR103 ศิลปะวิจักษณ์

38฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

รายละเอียด

ART1003 / AR103 สรุปศิลปะวิจักษณ์

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 จุดมุ่งหมาย ความหมาย ขอบข่าย และบ่อเกิดแห่งศิลปะ
บทที่ 2 ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักของศิลปะ
บทที่ 3 ศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์
บทที่ 4 ศิลปะอินเดีย
บทที่ 5 ศิลปะในประเทศไทย

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

 

****** บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์ *****