สรุป ANT 1013 / AN113 มานุษยวิทยาเบื้องต้น

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

รายละเอียด

ANT 1013 / AN113 สรุปมานุษยวิทยาเบื้องต้น

 

เนื้อหาประกอบด้วย
คำนำผู้เขียน: แนวคิดการสื่อสาร
บทที่ 1 อารัมภบท
ภาคที่ 1 มานุษยวิทยาการภาพ
บทที่ 2 ขอบเขตของวิชามานุษยวิทยากายภาพ
บทที่ 3 หลักเกี่ยวกับการวิวัฒนาการ
บทที่ 4 ความรู้พื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและกฎของเมนเดล
บทที่ 5 ไพรเมตกับรรพบุรุษของมนุษย์
บทที่ 6 สกุลโอโม
บทที่ 7 ความแตกต่างระหว่างมนุษย์ปัจจุบัน
ภาคที่ 2 มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม
บทที่ 8 มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม
บทที่ 9 ระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพนิเวศ
บทที่ 10 การแลกเปลี่ยนและเงินตรา
บทที่ 11 ครอบครัวและเครือญาติ
บทที่ 12 พฤติกรรมทางการเมืองและการควบคุมทางสังคม
บทที่ 13 ความเชื่อ ศาสนา และการควบคุมทางสังคม
บทที่ 14 ศิลปะและภาษา
บทที่ 15 นักมานุษยวิทยาและผลงาน
ภาคที่ 3 มานุษยวิทยาประยุกต์หรือมานุษยวิทยาปฏิบัติการ
บทที่ 16 มานุษยวิทยาปฏิบัติการ
ภาคผนวก วิธีวิทยาการวิจัยเชิงมานุษยวิทยา

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย